Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Resultaten voor doelgroep 'Werknemers buiten de federale private sector van de ziekenhuizen en ouderenzorg'

Opleidingsniveaus

Er bestaan 2 manieren om verpleegkundige te worden: de HBO5-structuur enerzijds en de bachelor-structuur anderzijds.

De opleiding HBO5-verpleegkunde kan je op minstens 3 jaar afronden en wordt volgens het modulaire systeem georganiseerd. De opleiding tot bachelor verpleegkunde kan je op minstens 4 jaar voltooien en verloopt volgens een systeem met studiepunten.

HBO5

De opleiding op HBO5-niveau wordt volgens het modulaire systeem georganiseerd en levert bij afstuderen een graduaatsdiploma van ‘algemeen verantwoordelijk ziekenverple(e)g(st)er’ op.

Meer

Bachelor

De opleiding tot bachelor verpleegkunde, die voldoet aan de Europese richtlijn kan je op minstens 4 jaar voltooien en heeft een studieomvang van 240 studiepunten. Deze opleiding levert bij afstuderen een bachelordiploma van ‘algemeen verantwoordelijk ziekenverple(e)g(st)er’ op.

Voor elk van de hierna opgesomde opleidingsmogelijkheden kan je een opleidingscontract afsluiten met een hogeschool. Deze bepaalt hoeveel opleidingsonderdelen je dat academiejaar moet volgen en hoeveel studiepunten je moet behalen.

Meer

Postgraduaten

Na het behalen van de bachelor verpleegkunde zijn er nog vele specialisaties (postgraduaten) mogelijk. Omwille van de veelheid aan postgraduaten en het verschil in toelatingsvoorwaarden, neem je hiervoor best contact op met de hogeschool naar keuze.

Meer

Master

Ambieer je een leidinggevende functie in de gezondheidszorg, een functie als wetenschappelijk onderzoeker of een functie binnen het onderwijs? Met een bachelordiploma verpleegkunde of vroedkunde heb je de mogelijkheid om de masteropleiding in de verpleegkunde en vroedkunde aan te vangen.

Meer

Toelatingsvoorwaarden

Om jezelf in te schrijven voor een opleiding tot verpleegkundige moet je aan enkele toelatingsvoorwaarden voldoen. Deze verschillen naargelang het opleidingsniveau (bachelor of HBO5) en de school die je kiest.

HBO5

Om toegelaten te worden tot HBO5 verpleegkunde moet je:

  1. voldaan hebben aan de leerplicht (18 jaar of ouder zijn voor 31 december van het schooljaar waarin je je inschrijft).
  2. een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs bezitten.

Ook andere studiebewijzen kunnen je toegang verschaffen. Meer informatie vind je op onderwijs.vlaanderen.be.

Indien je niet in het bezit bent van één van deze studiebewijzen, kan je jezelf mogelijk inschrijven na deelname aan een toelatingsproef. Contacteer jouw school naar keuze om deze mogelijkheid te bespreken.

Meer

Bachelor

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding verpleegkunde moet je een diploma secundair onderwijs hebben. Zowel een diploma ASO, TSO, KSO of BSO zijn toegelaten (let wel: een getuigschrift BSO is niet voldoende).

Als je reeds een diploma hoger onderwijs hebt behaald, word je rechtstreeks toegelaten tot een bacheloropleiding.

Meer

Postgraduaten

De toelatingsvoorwaarden voor een postgraduaat verschilt van opleiding tot opleiding. Raadpleeg ze via de onderwijskiezer.

Meer

Bachelor-na-bachelor

Na het succesvol voltooien van een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je jezelf verder specialiseren door het volgen van een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba).

Meer

Master

Je moet in het bezit zijn van een diploma bachelor verpleegkundige of een diploma bachelor in de vroedkunde.

Meer

Ondersteunende maatregelen

Het aanvatten van een opleiding verpleegkunde kan voor sommige jongeren, werkzoekenden of werknemers gepaard gaan met enkele praktische problemen. Studeren is namelijk niet gratis én je moet er de tijd voor vinden.

Gelukkig bestaan er een hele boel maatregelen ter bestrijding van deze praktische problemen.

Betaald educatief verlof

In principe hebben alle werknemers uit de privésector recht op betaald educatief verlof met behoud van wedde indien zij een opleiding verpleegkunde wensen te volgen. Aangezien het beroep verpleegkunde een knelpuntberoep betreft, krijg je voor de lesuren die samenvallen met je normale arbeidstijd een maximum van 180 verlofuren toegewezen. Als deeltijds werknemer kan je hier vanaf een halftijdse tewerkstelling pro rata ook beroep op doen.

Meer

Opleidingscheques

Via opleidingscheques wenst de Vlaamse overheid tussen te komen in de kosten die je als werknemer stelt bij het volgen van een opleiding die je positie op de arbeidsmarkt kan versterken.

Meer

Tijdskrediet

Indien je als werknemer kan genieten van tijdskrediet (met motief), kan je jouw arbeidsduur tijdelijk verminderen en zo de opleiding verpleegkunde volgen.

Meer

Opleidingskrediet/Aanmoedigingspremie

Bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA, krijg je als werknemer in Vlaanderen tijdens je tijdskrediet nog een extra aanmoedigingspremie ‘opleidingskrediet’ indien je een opleiding volgt die leidt naar een knelpuntberoep (zoals verpleegkundige).

Meer

Studiebeurs

Onder bepaalde voorwaarden kan je als student genieten van financiële hulp vanwege de overheid. Volwassen studenten (bv. alleenstaande ouder met kinderen ten laste) komen hiervoor ook in aanmerking.

Meer

Vrijstellingenbeleid

Het toekennen van vrijstellingen voor de bachelor- of HBO5-opleiding verpleegkunde door respectievelijk de hoge- of secundaire scholen gebeurt op basis van Eerder verworven competenties (EVC) en Eerder verworven kwalificaties (EVK).

Meer