Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Opstap naar verpleegkunde

  • Werknemer uit de sector ziekenhuizen (enkel privé?
  1. Je kan beroep doen op het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof.
  2. Het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen biedt voltijds tewerkgestelde werknemers 240 extra bijkomende vormingsuren per schooljaar (voor deeltijds tewerkgestelde werknemers gebeurt de berekening van de uren in verhouding tot de arbeidstijd).
  3. Het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen betaalt het inschrijvingsgeld terug voor een maximumbedrag van €1.000.
  4. Meer informatie op www.fe-bi.org.

  • Werknemer uit de sector ouderenzorg (enkel privé)?
  1. Je kan beroep doen op het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof.
  2. Het Sociaal Fonds Ouderenzorg biedt voltijds tewerkgestelde werknemers - bovenop het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof - 240 extra bijkomende vormingsuren per schooljaar (voor deeltijds tewerkgestelde werknemers gebeurt de berekening van de uren in verhouding tot de arbeidstijd).
  3. Het Sociaal Fonds Ouderenzorg betaalt het inschrijvingsgeld terug voor een maximumbedrag van €1.000.
  4. Meer informatie www.fe-bi.org.

Opgelet! Werknemers uit de sector ouderenzorg die willen deelnemen aan het project mogen geen houder zijn van een diploma hoger onderwijs (bachelor of master).