Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Opleidingsproject voor verpleegkundigen

Je bent tewerkgesteld in de federale privésector van de gezondheidszorg (paritaire comité 330) en je wil deelnemen aan het opleidingsproject voor verpleegkunde?

Met het opleidingsproject voor verpleegkunde kan je een graduaats (HBO5)- of bacheloropleiding verpleegkunde volgen met behoud van je basisloon (baremiek loon). Je hebt het recht om van je werk afwezig te blijven vanaf de eerste schooldag en dit tot het einde van het academiejaar. Tijdens deze afwezigheid blijft je anciënniteit doorlopen.

Bekijk hier een getuigenis

Selectievoorwaarden waaraan je moet voldoen:

 1. Minstens halftijds tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die de duur van de opleiding overlapt.
 2. Niet tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die ook een IFG-project volgt.
 3. In de vijf jaar onmiddellijk voor het aanvatten van de opleiding (1 september) een minimumervaring van twee jaar opgedaan hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten (paritaire comité 330) of een openbare instelling waar soortgelijke activiteiten worden uitgeoefend.
 4. Nog geen verpleegkundig diploma bezitten (met uitzondering van ziekenhuisassistent).
 5. Een diploma of getuigschrift bezitten dat toegang verleent tot de graduaats (HBO)- of bacheloropleiding verpleegkunde of geslaagd zijn voor een toegangsproef van een (hoge)school voor verpleegkunde.
 6. Niet eerder gestart zijn met de opleiding in het kader van dit project.
 7. Slagen in de selectieproeven en weerhouden worden door de Raad van Beheer van het Fonds IFG! Per periode van 5 jaar beginnend vanaf de eerste deelname aan de selectieproef, mag een werknemer maximaal 2 maal deelnemen aan selectietesten.

Deelsectoren van de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten waarin je moet werken:

 1. Woonzorgcentra
 2. Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 3. Thuisverpleging
 4. Autonome revalidatiecentra
 5. Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
 6. Beschut wonen
 7. Wijkgezondheidscentra
 8. Residuaire & bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten, met uitsluiting van de sector van de tandprothese.

Voor meer informatie:

Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)

C/o vzw Fe-bi

Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel

Tel: 02- 250 38 54

E-mail: ifg-finss@fe-bi.org

www.fe-bi.org