Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Bachelor

De opleiding tot bachelor verpleegkunde, die voldoet aan de Europese richtlijn, kan je normaal op vier jaar voltooien en heeft een studieomvang van 240 studiepunten. Deze opleiding levert bij afstuderen een bachelordiploma van ‘algemeen verantwoordelijke verpleegkundige’ op.

Studenten volgen een generieke en polyvalente basisopleiding die leidt tot de titel van ‘algemeen verantwoordelijke verpleegkundige’. Elke student zal dus theoretisch onderwijs en stage lopen in alle domeinen: algemene geneeskunde en medische specialismen, kinderverzorging en pediatrie, hygiëne en verzorging van moeder en pasgeboren kind, geestelijke gezondheid en psychiatrie, bejaardenverzorging en geriatrie, thuisverzorging.

Voor elk van de hierna opgesomde opleidingsmogelijkheden kan je een opleidingscontract afsluiten met een hogeschool. Deze bepaalt hoeveel opleidingsonderdelen je dat academiejaar moet volgen en hoeveel studiepunten je moet behalen.

  • Dagonderwijs

Het dagonderwijs is voorbehouden voor diegenen die voltijds naar school willen. Deze opleiding wisselt lesweken af met stageweken en duurt normaal vier jaar.

  • Werken en studeren

De meeste hogescholen laten toe de opleiding over verschillende jaren te spreiden. Ideaal als je wil blijven werken tijdens de opleiding.

Dit traject wordt zowel in avond- als in dagonderwijs georganiseerd, al dan niet in combinatie met afstandsonderwijs. Informeer je bij een hogeschool naar keuze.

Let wel: voltijds studeren en voltijds werken is bijzonder zwaar. Bespreek dit met de hogeschool.

  • Verkorte trajecten op basis van EVC-EVK

Tijdens deze procedure wordt nagegaan of je al in het bezit bent van Eerder verworven competenties (EVC) of Eerder verworven kwalificaties (EVK). Deze kunnen jouw opleiding namelijk inkorten (bekijk het vrijstellingenbeleid)

Neem contact op met een hogeschool naar keuze voor meer informatie.

Na het behalen van een diploma graduaatsverpleegkundige (HBO5), kan je via een verkorte opleiding van 2,5 jaar een bachelordiploma verpleegkunde behalen. Via EVK word je namelijk voor 90 studiepunten vrijgesteld.

Reeds competenties verworden? Dan kan je via een EVC-dossier vrijstelling krijgen voor een bijkomend aantal studiepunten.

  • Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs is een combinatie van zelfstudie, contacturen en stages. Een opleiding of opleidingsonderdeel kan geheel of gedeeltelijk in deze vorm worden aangeboden. Op deze manier kan je op vier jaar een diploma halen, ook indien je werkt.

Let wel: voltijds studeren en voltijds werken is bijzonder zwaar. Bespreek dit met de hogeschool.

Deze opleidingsvorm wordt niet aangeboden door alle hogescholen.

  • Een diploma behalen via examencontract in de hogeschool

Met een examencontract schrijf je je enkel in voor het afleggen van examens. Bijgevolg ben je volledig aangewezen tot zelfstudie met weinig of geen begeleiding van de hogeschool.

De hogescholen kunnen in hun onderwijsreglement gemotiveerd vastleggen dat bepaalde opleidingsonderdelen wegens hun aard niet in aanmerking komen voor een examencontract, net zoals stages wegens hun aard niet in aanmerking kunnen komen voor een creditcontract.

Bij interesse neem je contact op met een hogeschool naar keuze.

5. De centrale examencommissie

Het bachelordiploma verpleegkunde behalen via de centrale examencommissie is niet langer mogelijk.

 

!! Na het succesvol doorlopen van de eerste 60 studiepunten verwerf je het attest van zorgkundige.