Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

IntegraZorg

Integra Zorg biedt aan geïnteresseerde en gemotiveerde erkende vluchtelingen (met een achtergrond in de zorg) de kans een tweede carrière in de zorg te starten. Na het succesvol doorlopen van een selectieprocedure kan je als geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaan met een werkgever in de zorgsector.

Tijdens de hele opleidingsduur ben je met een arbeidsovereenkomst verbonden aan een werkgever uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) en word je betaald conform de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector waar je wordt tewerkgesteld .

Tijdens het schooljaar word je vrijgesteld van prestaties zodat je je ten volle kan concentreren op je studies. Tijdens de schoolvakantie in de zomermaanden word je gedurende enkele weken tewerkgesteld bij de werkgever en neem je je jaarlijks verlof op.

Na de opleiding kan je meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige. Je arbeidsovereenkomst loopt verder na de opleiding.

Selectievoorwaarden waaraan je moet voldoen:

1. Erkend vluchteling zijn of partner van een erkend vluchteling (in de context van gezinshereniging) zijn. Hiervan moet een bewijs worden voorgelegd.

2. Een achtergrond in de zorgsector hebben in het thuisland.

3. Werknemer of werkzoekende zijn.

4. Voldoen aan de voorwaarden van het onderwijs.

5. Slagen in de selectieproeven en weerhouden worden door de Raad van Beheer van het Fonds IFG!

Opgelet: Binnen elke opleiding zijn er andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Onder 'toelatingsvoorwaarden' vind je hier meer informatie over.


Voor meer informatie:
Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG)
C/o vzw FeBi
Sainctelettesquare 13-15 1000 Brussel
Tel: 02- 250 38 54
E-mail: ifg-finss@fe-bi.org
www.fe-bi.org