Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Buitenlandse diploma’s

Indien je een diploma verpleegkunde in het buitenland hebt behaald, kan je een aanvraag indienen om als verpleegkundige in Vlaanderen te werken. Hiervoor heb je een erkenning en een visum als verpleegkundige nodig

  • Voor verpleegkundigen binnen de Europese Economische Ruimte* en Zwitserland

In toepassing van de Europese richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, kan iedereen die een diploma behaalde binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland een erkenning van zijn beroepskwalificatie als verpleegkundige aanvragen. De aanvraag voor een erkenning wordt gedaan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het visum wordt hen nadien bezorgd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.


Voor meer informatie:

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35, bus 38
1030 Brussel
Tel: 1700
E-mail: mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be
Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/foreign


  • Voor verpleegkundigen buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Deze verpleegkundigen dienen een aanvraag tot gelijkwaardigheid in te dienen bij het Vlaamse National Academic & Professional Recognition and Information Centre (NARIC). Deze zal een gelijkwaardigheidsonderzoek verrichten op basis van het opleidingscurriculum. Bij een volledige gelijkwaardigheidsbeslissing kan je, na het aanvragen van een visum bij de FOD Volksgezondheid, als verpleegkundige aan de slag. Een niet-volledige gelijkwaardigheidsbeslissing geeft je de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen bij de hogescholen (zie vrijstellingenbeleid).


Voor meer informatie:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw - Toren C - 2de verdieping
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
Tel: 02/553 87 14
E-mail: naric@vlaanderen.be
Website: https://naricvlaanderen.be/

EN:

FOD Volksgezondheid
Galileegebouw
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
E-mail: info@gezondheid.belgie.be
Website: www.gezondheid.belgie.be


* EER= Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en Zwitserland.