Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Buitenlandse diploma’s

Indien je een diploma verpleegkundige in het buitenland hebt behaald, kan je een aanvraag indienen om een gelijkwaardigheidsattest van je diploma in Vlaanderen te verkrijgen. 

  • Voor verpleegkundigen binnen de Europese Economische Ruimte*

Volgens de EU-richtlijn 2005/36/EG hebben deze verpleegkundigen automatisch toegang tot het gereglementeerd beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er. Ze verkrijgen een federaal werkvisum via het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en hoeven hiervoor zelf niets te ondernemen; het visum wordt op basis van gegevensuitwisseling tussen beide overheden bezorgd.


Voor meer informatie:

Agentschap Zorg en Gezondheid

Koning Albert II-laan 35, bus 38

1030 Brussel

Tel: 1700

E-mail: mailvragen.zorgberoepen@zorg-en-gezondheid.be

www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen


  • Voor verpleegkundigen buiten de Europese Economische Ruimte

Deze verpleegkundigen dienen een aanvraag tot gelijkwaardigheid in te dienen bij het Vlaamse National Academic & Professional Recognition and Information Centre (NARIC). Deze zal een gelijkwaardigheidsonderzoek verrichten op basis van het opleidingscurriculum. Bij een volledige gelijkwaardigheidsbeslissing kan je, na het aanvragen van een federaal werkvisum bij de FOD Volksgezondheid, als verpleegkundige aan de slag. Een niet-volledige gelijkwaardigheidsbeslissing geeft je de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen bij de hogescholen (zie vrijstellingenbeleid).


Voor meer informatie:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

NARIC-Vlaanderen

Hendrik Consciencegebouw - Toren C - 2de verdieping

Koning Albert II - laan 15

1210 Brussel

Tel: 02/553 87 14

E-mail: naric@vlaanderen.be

https://naricvlaanderen.be/

EN:

FOD Volksgezondheid

Victor Hortaplein 40, bus 10

1060 Brussel

www.gezondheid.belgie.be


* EER= Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en Zwitserland.