Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Opleidingsniveaus

Er bestaan 2 manieren om verpleegkundige te worden: de graduaatsstructuur (HBO5) enerzijds en de bachelor-structuur anderzijds.

De opleiding graduaatsverpleegkunde(HBO5)kan je normaal op 3 jaar afronden door het volgen van 5 modules. Het standaardtraject van de opleiding tot bachelor verpleegkunde volg je op 4 jaar en omvat 240 studiepunten.

Het verschil tussen de graduaat- (HBO5) en de bacheloropleiding zit hem in:

  • de mate van autonomie, initiatief, verantwoordelijkheid die van een student verwacht wordt.
  • de complexiteit en vertrouwdheid van de contexten die hem aangeboden worden.
  • de mate van integratie van onderzoek in de opleiding.
Ter informatie: Een studiepunt is een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid waarmee de studieomvang van elke opleiding en elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. 1 studiepunt stemt overeen met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten.

Meer informatie over de inhoud van de opleidingen en een scholenlijst vind je terug op de website www.onderwijskiezer.be.