Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Vrijstellingenbeleid

  • Omschrijving van EVC-EVK

Het toekennen van vrijstellingen voor de bachelor- of HBO5-opleiding verpleegkunde door respectievelijk de hoge- of secundaire scholen gebeurt op basis van Eerder verworven competenties (EVC) en Eerder verworven kwalificaties (EVK).

EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Een bekwaamheidsonderzoek zal uitmaken of er al dan niet een bewijs van bekwaamheid wordt toegekend.

EVK is elk binnen- of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover dat het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden.

Hogescholen zijn verplicht deze procedures aan te bieden aan de bachelorstudent in spé. Voor de HBO5-opleiding bekijkt de directie van de secundaire school het case per case.

De modaliteiten rond EVC en EVK verschillen van school tot school. Neem hiervoor contact op met de school naar jouw keuze.

Heb je een buitenlands diploma en wil je instromen in de bacheloropleiding verpleegkunde? Dan kan je tevens deze EVC- en/of EVK-procedure aanvragen. Ga naar www.erkennenvancompetenties.be of download de brochure ‘bewijs je bekwaamheid’.

1. HBO5 verpleegkunde (gegradueerde verpleegkunde)

De opleiding op HBO5-niveau wordt volgens het modulaire systeem georganiseerd. Bijgevolg kan je een vrijstelling aanvragen per deelmodule, welke de directie van de scholen case per case zal beoordelen.

2. Bachelor verpleegkunde

De opleiding tot bachelor verpleegkunde verloopt volgens een systeem met studiepunten. Bijgevolg kan je een vrijstelling aanvragen voor bepaalde studiepunten.

Al een graduaatsdiploma verpleegkunde (HBO5) op zak? Dan kan je een verkorte bacheloropleiding verpleegkunde volgen. Je wordt vrijgesteld voor 90 studiepunten en moet er dus nog 150 behalen, waarvan 30 studiepunten stage en 120 studiepunten theorie.

Ook andere bachelordiploma’s (bv. bachelor vroedkunde, bachelor toegepaste psychologie) leveren vrijstellingen op.