Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Studiebeurs

Onder bepaalde voorwaarden kan je als student genieten van financiële hulp vanwege de overheid. Volwassen studenten (bv. alleenstaande ouder met kinderen ten laste) komen hiervoor ook in aanmerking.

Voor de controle van de voorwaarden kan je informatie bekomen:

  • via de sociale dienst van elke verpleegkunde school
  • via de webstek van de Vlaamse Gemeenschap
  • via De Vlaamse Infolijn (Gratis nummer 1700).

 

Sinds september 2001 ontwikkelde de afdeling Studietoelagen een samenwerking met de Vlaamse Infolijn. Elke burger kan hier terecht met zijn vragen over studietoelagen en/of studiefinanciering en kan hier informatie verkrijgen over de status van zijn dossier.