Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Specialisaties (Bachelor-Na-Bachelor)

Naast de postgraduaten specialisaties zijn er na het behalen van het bachelordiploma verpleegkunde nog vele andere vervolgopleidingen mogelijk; de Bachelor-na-Bacheloropleidingen (BanaBa’s). Deze laten een specialisatie toe in verscheidene disciplines zoals geriatrische gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorgen, oncologie, pediatrie, spoed en intensieve zorg.

Een BaNaBa bestaat uit 60 studiepunten en duurt normaal één jaar. Indien je reeds werkzaam bent als verpleegkundige kan de opleiding gespreid worden over meerdere jaren. Meer informatie rond BaNaBa’s vind je op www.onderwijskiezer.be

Na het academiejaar 2021-2022 zullen de meeste BaNaBa’s niet meer worden aangeboden. Bij de uitbreiding van de bacheloropleiding in de verpleegkunde tot 240 studiepunten werd afgesproken om een deel van de verdieping die nu gerealiseerd wordt in de BaNaBa’s te veralgemenen en in te bedden in de initiële bacheloropleiding in de verpleegkunde zelf. Daar waar het werkveld nood heeft aan meer doorgedreven specialismen (bovenop de bredere basisopleiding) kan er via postgraduaten of andere vormen van levenslang leren worden gewerkt.