Skip to main content

Word Verpleegkundige

Main navigation

Terugkeercursus

Deze herintredingscursus is bedoeld voor werkzoekenden met een diploma verpleegkunde die na een lange tijd weer aan de slag willen gaan. De opleiding start telkens midden september en duurt ongeveer vier maanden (152 uren stage inbegrepen). De cursus wordt georganiseerd in Vesalius verpleegkunde Gent.

Gedurende acht lesweken (les op maandag, dinsdag en woensdag) worden de verpleegtechnische handelingen en theoretische inzichten herhaald, zodat je opnieuw klaar gestoomd wordt voor het werkveld. Nadien volgen twee stageperiodes van twee weken (10 dagen stage per periode) in één of meerdere gezondheidszorginstellingen in de buurt van je woonplaats.

  • De voorwaarden:
  1. een diploma verpleegkunde bezitten
  2. medisch geschikt zijn
  3. werkzoekend zijn (voltijds of deeltijds) en ingeschreven bij VDAB
  4. voldoende kennis van de Nederlandse taal hebben (richtgraad 2.4, niveau B1
  5. meer dan drie jaar niet meer als verpleegkundige actief zijn

Werk je al deeltijds in de sector en heb je minder dan negen maanden ervaring met de competenties die verwacht worden op de verpleegtechnische dienst waar je wenst tewerkgesteld te worden? Ook dan kom je in aanmerking voor deze terugkeercursus.

Meer informatie op de website van de VDAB of bij een consulent van het servicepunt zorg.